Sázíme lesy pro nové generace 🌱

Šťépa
25. října 2019
Skauti

Jak jste mohli z médií zaznamenat, naše lesy postihla jedna z největších kalamit za poslední dobu. Proto v sobotu 19. října vyrazil oddíl skautů na Ještědský hřbet v rámci celostátní akce Den za obnovu lesa.

Nejprve jsme si prošli připravenou stezku s typickými zvířecími obyvateli, které můžeme potkat v lese. Velice nás zaujalo následné povídání s lesníkem o zvířatech spolu s ukázkou zvířecích kůží, rohů a parohů. Také pro nás byla připravena ukázka kácení stromů a následné přepravy dřeva a to jak za použití koní, tak techniky. Na vlastní kůži jsme si také vyzkoušeli laserový dálkoměr a výškoměr stromů i číselnou raznici na kulatinu.

To hlavní, kvůli čemu jsme přijeli, byla výsadba nových stromků na vzniklá holá místa. Bylo na nás vidět, že práce s rýčem nebo s motykou v lese nám není cizí a šlo nám to pěkně od ruky, během chvíle jsme měli osázenou nemalou plochu malými jedličkami.

Celkem bylo na Ještědském hřbetu vysazeno 32 000 nových stromků. Dohromady pak po celé republice dokonce 163 000 nových stromků!

A jaký že les pro nové generace jsme to sázeli?

Především původní domácí dřeviny, díky kterým budou nové lesy věkově a druhově bohaté, mnohem lépe zadrží vodu, vytvoří stín, pročistí vzduch a ochladí okolní krajinu. Jako malou odměnu jsme si každý odnesli pytlíček se semínky buku, javoru, břízy a borovice, které si můžeme sami doma vypěstovat.

Děkujeme Lesům ČR za zorganizování této akce a jsme rádi, že jsme mohli přispět k vytvoření nové krajiny pro následující generace. 🌲