Jak jste mohli z médií zaznamenat, naše lesy postihla jedna z největších kalamit za poslední dobu. Proto v sobotu 19. října vyrazil oddíl skautů na Ještědský hřbet v rámci celostátní akce „Den za obnovu lesa“. Nejprve jsme si prošli připravenou stezku s typickými zvířecími obyvateli, které můžeme potkat v lese. Velice nás zaujalo následné povídání s lesníkem o zvířatech spolu s ukázkou zvířecích kůží, rohů a parohů. Také pro nás byla připravena ukázka kácení stromů a následné přepravy dřeva a to jak za použití koní, tak techniky. Na vlastní kůži jsme si také vyzkoušeli laserový dálkoměr a výškoměr stromů i číselnou raznici na kulatinu. To hlavní, kvůli čemu jsme přijeli, byla výsadba nových stromků na vzniklá holá místa. Bylo na nás vidět, že práce s rýčem nebo s motykou v lese nám není cizí a šlo nám to pěkně od ruky, během chvíle jsme měli osázenou nemalou plochu malými jedličkami. Celkem bylo na Ještědském hřbetu vysazeno 32 000 nových stromků. Celorepublikově jsme pak spolu s dalšími 31 tisíci účastníky vysadili 163 000 nových stromků! A jaký že les pro nové generace jsme to sázeli? Především původní domácí dřeviny, díky kterým budou nové lesy věkově a druhově bohaté, mnohem lépe zadrží vodu, vytvoří stín, pročistí vzduch a ochladí okolní krajinu. Jako malou odměnu jsme si každý odnesli pytlíček se semínky buku, javoru, břízy a borovice, které si můžeme sami doma vypěstovat. Děkujeme Lesům ČR za zorganizování této akce a jsme rádi, že jsme mohli přispět k vytvoření nové krajiny pro následující generace.