Pro rodiče

O nás

Být skautem znamená
umět si poradit

První zmínky o skautské činnosti v Benátkách nad Jizerou datujeme do roku 1919. Během uplynulých 100 let se naše středisko postupně rozrůstalo a muselo čelit překážkám v podobě tří zákazů Junáka a velké povodni v roce 2000, která zaplavila i naši tehdejší klubovnu.

Tato událost ale jen potvrdila, že skautské heslo „Buď připraven“ platí za každé situace. Z následků povodně jsme se totiž společnou prací a pílí rychle oklepali a od té doby si tuto událost připomínáme v oficiálním názvu střediska.

Postupem času jsme se rozrostli na 7 oddílů, které dohromady navštěvuje zhruba 160 členů ve všech věkových kategoriích!

Pro někoho může být skauting jen obyčejným kroužkem. My ale dobře víme, že skauting nás na rozdíl od běžných jednostranně zaměřených volnočasových aktivit rozvíjí mnoha směry.

Učí nás být součástí týmu, ale zároveň i samostatnosti, učí nás, jak si poradit v krizových situacích a jak rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti prožívají život naplno. Berou ho do svých rukou a dělají to, co je baví. Kamarádi z prvních výprav a táborů jsou pak často ti, se kterými dítě žije i celé dospívání.

NAŠE ČINNOST

Co našim členům nabízíme?

Celoroční program

V oddílech se potkávají děti a mladí lidé s rozdílnými schopnostmi, různých národností nebo odlišného náboženského vyznání. Skauting je otevřen všem a každému nabízí příležitost navázat nová přátelství. Skauti prožívají život naplno. Berou ho do svých rukou a dělají to, co je baví. Fotí, píší reportáže, slaňují skály, hrají na kytaru nebo sportují. Nejdůležitější je ale to, co se přitom učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit, zapojit se, spolupracovat, být součástí světa.

Skautský tábor

Letní tábor je vyvrcholením celoroční činnosti oddílů. Skautské tábory tradičně zaujímají prvenství v pořádání letních dětských táborů. V našem středisku každoročně pořádáme letní tábor kterého se účastní přibližně od 30 do 40 dětí. Skautské tábory jsou specifické tím, že se jich účastní většinou děti, které spolu pracují i během roku. Tráví tak léto se svými kamarády a vedoucími, které znají. Na chodu tábora se – přiměřeně svému věku – také podílejí. Pomáhají se stavbou nebo třeba přípravou jídla.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Mohlo by vás zajímat

Pro koho je skauting?

Skauting je určen všem dětem i dospělým od 6 let, kteří chtějí něco zažít, překonávat sami sebe, rozvíjet se, trávit více času v přírodě a najít si dobré kamarády.

Kdo se bude o moje dítě starat?

Každý skautský oddíl má vždy na starosti jeden hlavní vedoucí starší 18 let, který má obvykle po boku jednoho až dva zástupce. Všichni vedoucí jsou kvalifikovaní a vyškolení v nejrůznějších oblastech jako je první pomoc, krizové situace, právo, hospodaření, apod.

Podle čeho jsou děti rozdělené?

Děti jsou rozděleny podle pohlaví a příslušných věkových kategorií do jednotlivých oddílů. Pro děti od 6 do 10 let je určen chlapecký oddíl Vlčat a dívčí oddíl Světlušek. Starší děti od 11 do 14 let poté navštěvují oddíly Skautů a Skautek. Děti starší 15 let můžou navštěvovat oddíl Roverů a Rangers.

Cena a vybavení

Roční členský příspěvek je 750 Kč a zahrnuje registraci i prostředky na zabezpečení fungování oddílu. S registrací mají děti nárok zdarma na časopis pro svou věkovou kategorii.
Poplatky za výpravy se pohybují přibližně od 100 Kč za jednodenní výpravu (jízdné, vstupné), a cca 300 – 400 Kč u vícedenní akce (ubytování, doprava a strava, vstupy).
Seznam vybavení získají děti od vedení oddílů. Kromě tábornického vybavení je třeba si pořídit skautský kroj. Ten stojí přibližně 500 Kč.

Jak často se scházíme?

Základem našeho programu jsou tzv. družinové schůzky, které se konají jednou týdně. Jednou za měsíc se obvykle koná nějaká oddílová akce. Takovou akcí může být např. jednodenní výlet, návštěva bazénu, přespání v klubovně, či celo-víkendová výprava. Mimo to také pořádáme v průběhu roku akce střediskové, které se pak většinou týkají všech oddílů.

Bezpečnost dětí?

Vedoucí jsou zkušení a proškolení. Znají základy psychologie, práva i bezpečnosti. Mají zdravotnický kurz. Zdraví a bezpečnost jsou samozřejmou prioritou. Děti jsou zároveň na všech skautských akcích úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy.