Od světlušek ke skautkám

Rosňa
27. září 2023
Středisko Povodeň

V rámci schůzky skautek v úterý 19. 09. 2023 jsme oficiálně přivítaly nováčky z řad světlušek. Stále ještě světlušky se pak vydaly na krátkou cestu, kdy sledovaly fáborky, které je dovedly do cíle, jímž byl zámecký park, kde na ně u kašny čekala jejich vedoucí, Rosnička. Dle jejích instrukcí každá sfoukla svůj světluškovský plamínek, odložila žlutý šátek a kolem krku si uvázala šátek barvy modré, tj. skautský.

Na památku od Rosničky poté ještě každá dostala malý přívěsek s vyobrazeným stromem, aby měly stále na paměti, že ač se na svém putování skautským životem vydaly na další cestu, stále jsou větvičkou v našem velkém skautském stromě života.