Příměstský tábor

Tawi
29. srpna 2018
Středisko Povodeň

Již tradičně patřil závěr prázdnin dvoudennímu příměstskému táboru, který pořádá skautské středisko Povodeň Benátky nad Jizerou jako náborovou akci.

I v letošním roce si děti vyzkoušely různé pohybové aktivity, zahrály si společně nespočet her a společně se také vydaly na procházku po Benátkách, která byla uspořádána formou stopované. Děti po cestě plnily různorodé úkoly, které prověřily nejen jejich hbitost, ale také pozornost, zvídavost, schopnost získávat informace a v neposlední řadě jejich tvořivost. Když už jsme u té tvořivosti, tak si účastníci tábora společně vyrobily nový rozvrh do školy, nakreslily obrázky popisující jejich prázdninová dobrodružství a pomocí fixů na textil si namalovaly táborová trička.

Společně se pak také naučily, že týmovou práci je potřeba tužit nejen při hrách, ale také při práci a tak se společně s vedoucími vrhly na úklid části areálu centra ekologické výchovy a to konkrétně trhání plevele v prostoru ohniště a sedátek z pařezů.

Na závěr celého tábora právě se právě na tomto ohništi rozhořel pravý „buřťáček“, ke kterému zasedli všichni, děti, vedoucí a i rodiče. Letošní tábor se nesl v komornějším duchu s počtem účastníků 11, ale i tak jsme si to všichni moc užili a skautskému středisku se podařilo „ulovit“ pár nových členů do právě začínajícího skautského roku 2018/2019. Na setkání s nimi, ale i se všemi ostatními se již těšíme.