Skautská činnost je dočasně pozastavena

Shift
11. března 2020
Středisko Povodeň

V reakci na rozhodnutí přijímaná státními institucemi s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je s platností od 11. března 2020 do odvolání pozastavena všechna běžná skautská činnost (družinové schůzky, oddílové schůzky, výpravy, závody) i akce skautského vzdělávání.

Toto rozhodnutí vzniklo ze zodpovědného a uvážlivého zvažování se zapojením Výkonné rady a vedení Náčelnictva a samozřejmě vzbuzuje mnoho otázek. Na mnohé z nich najdete odpověď v následujících řádcích. Rozhodnutí navazuje na pečlivé studium situace v uplynulých dnech a týdnech a reaguje na aktuální rozhodnutí státních institucí. Nemyslíme si, že by samotná skautská činnost byla pro kluky a holky rizikem. Za rizikové ale považujeme následující:

1) schůzky a výpravy probíhají po delší časový úsek, schůzky často v uzavřených místnostech, kontakt je intenzivní,

2) průběh nemoci byl u dosavadních případů u dětí lehký a nemoc těžko rozpoznatelná, stávají se tak z pohledu šíření viru rizikovou skupinou,

3) na vzdělávací kurzy se účastníci často sjíždí z mnoha regionů a společný čas tráví intenzivně.

Jsme přesvědčeni, že je žádoucí přijmout v tomto okamžiku agresivní opatření a pokusit se tak přispět ke zpomalení šíření nákazy. Jsme si vědomi toho, že veřejná diskuze je dnes rozkročena od „nic se neděje, je to jen chřipka“ až po katastrofické scénáře. Jsme přesvědčeni, že teď je moment pro rázné preventivní kroky, které pomohou udržet epidemii nového typu koronaviru ve zvládnutelných mezích. Jako hnutí vystavěné na principech výchovy k zodpovědnému jednání ke svému okolí máme v souladu s těmito principy jednat, i když to bude trochu bolet.

Víme, že s rozhodnutím nebude každý souhlasit. Je ale zodpovědností vedení Junáka – českého skauta přijímat i rozhodnutí v otázkách, v nichž není možné dosažení shody. S důvěrou nám svěřenou a s hlubokým respektem k těm, na které naše rozhodnutí dopadají, přijímáme ta nejlepší rozhodnutí, jakých jsme schopni.

Josef Výprachtický – José, starosta

Eva Měřínská, náčelní

Marek Baláš – Čiča, náčelník 

Petr Vaněk – Permi, místostarosta, pověřený koordinací opatření ve věci koronaviru

Zdroj: https://www.skaut.cz/skautska-cinnost-pozastavena-od-11-brezna-do-odvolani/