Světlušky na táboře – Sychrov

Rosňa
29. července 2022
Světlušky

Ještě před odjezdem na tábor obdržela každá světluška účastnící se tábora dopis od Spolku Detektivů. Dopisem byly informovány o tom, že byly celý rok pozorovány a na základě dobře odvedené celoroční práce byly vybrány jako účastnice přípravného kurzu s možností složit přijímací zkoušku a stát se váženými členkami tohoto Spolku.

Každý táborový den jsme se učily novým dovednostem. První výzvou pro nás byla daktyloskopie, navzájem jsme si sejmuly otisky prstů, zkusily jsme také pomocí sádrového prášku sejmout otisky z různých předmětů. Na závěr si světlušky musely vytvořit svou vlastní databázi otisků prstů, což se podařilo.

Další oblastí, ve které jsme získávaly zkušenosti bylo ohledávání stop. V lese jsme našly stopy různých zvířat, bot, kola apod. Otisky jsme vylily sádrou, když zatvrdly, očistily jsme je štětečky a stopy jsme pak pozorovaly a snažily se z nich leccos vyčíst.

Nedílnou součástí práce detektiva je pomocí svědeckých výpovědí vytvořit tzv. identikit. Celý jeden den jsme tak strávily pozorováním velikostí oči, hustotou obočí, tvarem nosu, rtů, barvou vlasů apod.

Velkou výzvou pak pro nás byla sebeobrana a práce se zbraněmi, učily jsme se střílet z luku a vzduchovky. Pro svou vlastní obranu jsme si pak každá vytvořila svůj prak.

Oblastí, ve které jsme se také musely procvičit, bylo šifrování. Základní šifry známe z běžného skautského života, aby nám však lumpové nerozuměli, učily jsme se zacházet s tzv. šifrovacím kolečkem, práce s ním je snadná, ale bez tajného kódu pro běžného pachatele neodhalitelná.

Další dvě oblasti, ve kterých jsme si zlepšovaly dovednosti byly různé logické úlohy a čtení svědeckých výpovědí. Bez pravidelného tréninku hlavy bychom mohly jako detektivové zakrnět.

Poslední předmětem pro nás byla chemie – zkusily jsme si pokus Frankensteinové žížalky, vyvolaly jsme několik Faraonových hadů a v neposlední řadě jsme si vyrobily vlastní sliz.

Na závěr byly všechny světlušky vyzvány k vyřešení záhadného případu. Ve dvou týmech se pomocí poskytnutých stop a svědectví snažily odhalit pachatele, jenž odcizil posvátná dračí vajíčka, která nosí štěstí našim táborům. Oba týmy uspěly a vajíčka našly. Na oplátku jim byla předána hvězda s jejich jménem, potvrzující přijetí do klubu detektivů.