Tvořivé předvánoční odpoledne

Tawi
26. listopadu 2023
Středisko Povodeň

V rámci poznávání se s rodiči Sojek (oddíl světlušek = dívky ve věku 6 – 11 let) jsme se jako vedoucí tohoto oddílu rozhodly uspořádat tvořivé odpoledne pro rodinné příslušníky členek tohoto oddílu. Pozvánku tak obdrželi nejen rodiče, ale i sourozenci. Nakonec se nás v sobotu 25. 11. 2023 v 13:00 sešlo 36 tvořeníchtivých lidiček (20 dětí, 16 rodičů a 2 vůdkyněJ) Pro šikovné ručičky jsme nachystaly celkem 5 stanovišť: výroba nepečeného cukroví, pečení šlehačkového cukroví, výroba vánoční koule a andílka z papíru, výroba vánočního stromečku z pletených dutinek a korálků a malování sádrových odlitků. Klubovnou zněl živý hovor, rodiče spolu s dětmi krásně kroužili od jednoho stanoviště ke druhému a celá akce se nesla ve velmi příjemném duchu, kdy jsme také využily možnosti poznat rodiče světlušek trochu blíže. A musíme říci, že i rodiče velmi aktivně projevili snahu poznat nás jako vedoucí, soude dle množství otázek, které nám kladli. Z těch čišela touha dozvědět se o skautském životě víc. Rády jsme otázky o tom, co jejich děti do budoucna čeká, zodpověděly. V 16:00 poté rodiče pobalili  výrobky své i svých ratolestí, někteří ovšem šli domů již bez cukroví, neb na něj, v rámci kontroly kvality, došlo již během odpoledneJ Tímto všem, kteří s námi přišli strávit sobotní odpoledne, děkujeme, zejména pak za pomoc s úklidemJ a již se moc těšíme na další společné setkání, které na sebe nenechá jistě dlouho čekat.                     Tawi