Vánoční bazén 5. oddílu

Šťépa
28. prosince 2017
Skauti

Na naši již tradiční výpravu jsme se odpoledne sešli v klubovně. Ještě před odjezdem do Liberce jsme měli malé poučné okénko, při kterém nám Bidlo prezentoval historii benáteckého skautingu od jeho vzniku až po současnost. Poté jsme vyrazili auty do bazénu. Tři hodiny před zavíračkou nám uteklo jako voda, tobogány, skluzavku divokou řeku, „kosmický výcvik“ nebo skoky z 5m jsme si užili dosytosti. Přesvědčit se můžete na fotkách v odkaze!

Po návratu do klubovny jsme si uvařili večeři a najedení a unavení jsme za diskuze ve spacácích upadli do hlubokého kómatu, ze kterého jsme se probudili až druhý den dopoledne. Když jsme se nasnídali a uklidili klubovnu, šli jsme do remízku v polích dát nějaké krmení zvěři na přilepšenou. Že se zde pohybují srnky jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči. Přáním a poselstvím do nového roku jsme výpravu zakončili.

Štěpán