Vánoční výprava světlušek

Rosňa
16. prosince 2021
Středisko Povodeň

Ve dnech 10.-12.12.2021 se uskutečnila víkendová výprava světlušek. V pátek jsme společně se skautkami oslavily Vánoce, které jsme se vydaly slavit až do daleké Argentiny. Po společném ulovení Páva jsme tohoto povečeřely. Ještě před tím jsme uctily jeho památku oslavnou písní.

Sobotní dopoledne jsme strávily procházkou po Benátkách. Jednalo se o úkolovou cestu, takže jsem cvičily, hledaly, vařily a nakupovaly. Po společně připraveném obědě a poledním klidu jsme se vydaly společně na zimní stadion, kde jsme si společně zabruslily. Odpoledne už jsme měly volnou zábavu, hrály jsme různé hry, malovaly jsme si apod.

Nedělní ráno se neslo už v duchu pomalu končící akce, proto jsme hned po snídani zabalily všechny své svršky a postupně jsme po sobě uklidily. Na závěr jsme si ještě vyrobily krásné vánoční stromečky a ty jsme si odnesly domů.