Zahájení skautského roku 2021/22

Šťépa
01. září 2021
Středisko Povodeň

V sobotu 4. září od 17:00 u klubovny proběhne zahájení skautského roku 2020/2021.  Zahájí se nástupem v krojích a vztyčením vlajky. Následně vám budou sděleny všechny důležité informace, termíny schůzek, termíny akcí, pokyny k zaplacení registrace, zápis nových členů atd. Bude také prostor pro dotazy na vedoucí oddílů a na rádce schůzek, na sdílení zážitků z prázdnin mezi dětmi :-) . Akce bude zakončena slavnostním zahajovacím ohněm.