Zahájení skautského roku a oslavy 100 let skautingu

Nata
14. října 2019
Středisko Povodeň

Dne 6.9.2019 jsme na benáteckém zámku zahájili nový skautský rok. Nejdříve se konalo přivítání, kde nám vedoucí řekli, jak bude dnešní večer vypadat a poté jsme se šli podívat na skautskou výstavu.

Výstava byla zahájena společným zpěvem třech trampských písních a pak už jsme se mohli jít podívat přímo do výstavní síně. Na výstavě byly k nahlédnutí fotografie, které zachycovaly vývoj skautingu v Benátkách nad Jizerou za posledních 100 let, podsadový stan, skautský kroj, oddílové kroniky a spoustu dalších skautských předmětů.

Druhý den ráno jsme v City parku postavily ukázkový skautský tábor – jedno TeePee a dva podsadové stany. Odpoledne si pak děti mohli vyzkoušet různé skautské činnosti (postavit stan, zavázat pár uzlů, zahrát si Lacros, zatloukat hřebíky a nařezat a nasekat dřevo).

Blanka Valová