Vánoční bazén 5. oddílu

Vánoční bazén 5. oddílu

Na naši již tradiční výpravu jsme se odpoledne sešli v klubovně. Ještě před odjezdem do Liberce jsme měli malé poučné okénko, při kterém nám Bidlo prezentoval historii benáteckého skautingu od jeho vzniku až po současnost. Poté jsme vyrazili auty do bazénu. Tři hodiny...

Tradiční Vánoce s Pětkou

Nezadržitelně se blížil konec roku, a to znamená, že byl čas se za celý rok odměnit a vyrazit do libereckého bazénu užít si kus sportu (plavání), adrenalinu (tobogány), odvahy (skokanský můstek) ale hlavně legrace. Zkrátka tradiční akce, na kterou se všichni těšíme...